myAlo

Góc yêu trẻ

Con số cảnh báo: Trung bình có 7 trẻ em bị xâm hại mỗi ngày
Con số cảnh báo: Trung bình có 7 trẻ em bị xâm hại mỗi ngày

Theo Đoàn giám sát của Quốc hội, số trẻ em bị xâm hại trong thời gian gần đây tăng đột biến. Tính trung bình cứ 1 ngày cả nước có 7 trẻ em bị xâm hại. Số liệu này được đưa ra trong Báo cáo kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" của Đoàn giám sát Quốc hội khóa XIV. Chi tiết